Gytefisktelling 2018

Gytefisktelling 2018

Da har det vært gytefisktelling i Espedalselva.
7 nov var Uni Research Miljø påplass og foretok telling.

Vi var selvsagt veldig spente på hva resultatet ville bli, iår som tidligere. Sesongen har jo vært ganske spesiell med periodevis liten vannføring.
Resultatet iår ble totalt 1057 laks, av disse 338 smålaks, 524 mellomlaks, 195 storlaks.
I tillegg ble det telt 223 sjøørret.

I forhold til å oppnå gytebestandsmålet så er resultatet veldig bra. 

Oppsummert viser tellingen tilnærmet likt som ifjor mtp antall. Men sett sammen med fangstene så ser vi at samlet innsig til elva viser noe nedgang iår sammenlignet med foregående år. 

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn