Sesongslutt, husk fangstrapporter / skjellprøver

Håper nå i innspurten av sesongen at fiskerne er flinke med å levere inn evt oppsamlede skjellprøver, og at alle fangster blir rapportert inn rimelig raskt.