De følger sjøørreten minutt for minutt

Bestanden av sjøørret har gått kraftig ned. Ved hjelp av ID-merking og lyttestasjoner har forskere fra NTNU studert sjøørretens hverdag. Nå vet de mer om hva som trengs for å verne sjøørretbestanden.
Les mer her: Link