Espedalskortet

Espedalskortet

Alle fiskere som skal fiske i Espedalselva sesongen 2020 må ha løst Espedalskortet før fiske kan startes. 
Kortet kjøpes på Elveguiden, og ligger tilgjengelig sammen med de andre valdene som eget kort.
Ungdom under 18år trenger ikke kjøpe dette kortet.
Espedalskortet er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i Espedalselva gjennom sesongen. 
Inntektene som kommer inn fra Espedalskortet går direkte til å drifte desinfiseringstasjonen, fiskeoppsyn, tilrettelegging, kultivering og rekrutteringsarbeid i elva. 
Dvs ingen ekstra gebyrer for å desinfisere. Men følg anvisningene ved desinfiseringsstasjonen for å levere kvittering/bekreftelse for utført desinfisering.

VED KJØP AV ESPEDALSKORTET AKSEPTERES AUTOMATISK VASSDRAGETS GJELDENDE FISKEREGLER.

ESPEDALSKORTET SKAL KUN KJØPES EN GANG FOR SESONGEN OG KJØPES PÅ SAMME MÅTE SOM MAN KJØPER SESONGKORT.

THE ESPEDALSCARD NEEDS ONLY TO BE PURCHASED ONE TIME PR SEASON PR ANGLER.
USE OF DISINFECTION-EQUIMENT AT HELLE INCLUDED. 
But read and follow instructions at Helle for delivery of receipt/confirmation every time you disinfect your equipment.