Midtsesongevaluering 2020

Då har styret gjort opp status så langt i årets sesong med følgende vedtak:

Det blir ikke gjort noen endringer resten av sesongen !!

Det betyr at dette året blir det IKKE åpnet for fiske på onsdager !!

Styret.