Nye regler for laksefiske fra 2021

Nye regler iår. Les mer detaljer for Rogaland hos Statsforvalteren, Rogaland. Link.

Oppsummering og bakgrunn fra Miljødirektoratet. Link.