Gytefisktellinger, ny publiseringsløsning

Gytefisktelling er et viktig verktøy for å overvåke lakse- og sjøaurebestander i norske elver.
Norce LFI utfører årlig tellinger i mange vassdrag på Vestlandet. Sammen med NINA og andre samarbeidspartnere publiseres nå resultater fra tellinger fra hele Norge i en ny digital nettløsning.
Portalen er en del av et nasjonalt program for overvåking av gytebestander som finansieres av Miljødirektoratet men inkluderer også tellinger som er finansiert i andre prosjekter.
Finn resultat fra din elv her: Link

Kan være et bilde av vannmasse

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn