Melde fra om syk eller død villfisk

Husk å melde fra om du observerer syk eller død fisk i elv eller sjø. Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt system som gjør det enkelt å melde fra om sykdom og dødelighet i vassdrag eller sjø. Det er viktige bidrag for å få oversikt over helsen blant villfisk i Norge.

Les mer på linken her: Link

Vil du melde, scan QR-koden her som leder deg videre til registreringsskjema.

QR.png
Vil du melde, scan QR-koden her som leder deg videre til registreringsskjema.