Midtsesongevaluering 2021

Midtsesongevalueringen er foretatt for iår, uten at det blir noen endringer i fiskereglene ut sesongen.
Men vannføring er tidvis liten, og ekstraordinære tiltak kan måtte iverksettes på kort varsel.
Men forhåpentligvis får vi snart noe regn som bedrer på forholdene.