Skjellprøver 2021, resultat

Totalt vart det sendt inn 260 skjelprøvar fra Espedalselva i 2021. Dette utgjorde 72% av fangstene dette året.
Det var to rømte oppdrettslaks blant de innsendte, ein andel på 0,8 %. Dei to oppdrettslaksane var vurdert som villaks av fiskaren.
To av skjelprøvane var av sjøaure, ein av desse var vurdert som laks av fiskaren. Skjellene var rare på denne, så det kan vera ein hybrid mellom laks og sjøaure.

Espedal Elveeigarlag SA © 2021 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2022
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn