Fisket i Espedalselva, oppsummert 2019

Årets laksefiske er over, og med det igjen tid for litt oppsummering. Mye tall kan nå leses ut direkte på den nye Laksebørsen på Elveguiden.no, men her er litt tilleggsinfo for de interesserte.

 • Samlet ble det i 2019 fisket 695 laks på tilsammen 4044 kg.
  Av disse ble 40 laks satt tilbake i elva. C&R-fiske utgjorde iår 6,1 %.
 • Fordelt på små-mellom-storlaks så blir dette:
  • 67 smålaks (0-3kg)
  • 427 mellomlaks (3-7kg)
  • 201 storlaks (>7kg)
 • Snittvekt på all laks blir med disse resultatene 5,82 kg for all fangst, som enkelt sagt er det høyeste på mange mange år.
 • Årets rekordlaks som ble rapportert inn, ble fisket 27 juni på Vald 13 – Drivflåt. Jørgen Johannesen fikk da laksen på 14,7 kg og 113cm.
 • Ang oppdrettslaks, så er 0 rapportert inn. Samt 1 pukkellaks ble tatt.
  Så får vi håpe gytefisktellingen ikke endrer dette.
 • Av fangstene så er det levert inn 421 skjellprøver, som gir en innleveringsprosent på 64,3 % som er et veldig bra resultat. Disse er nå sendt inn for videre analyser.
 • Ang sjø-ørret ble det rapportert 69 stk på tilsammen 68,9 kg som er bedre enn ifjor.
 • Uke 23, 26, 27, 28, 33, 34 var årets beste uker fiskemessig, med uke 27 som en klar besteuke. 4 juli ble det en sjelden fiskedag, med 65 laks fisket på god vannføring.

Neste spennende tidspunkt blir årets gytefisktelling i november.

Sesongen 2018

Litt tall etter årets sesong(2018)

Er vel endel som kanskje har ventet litt på disse, så her er noen tall fra årets sesong(2018).

Årets fangst: 
Avlivet: 
76 smålaks (<3kg), 250 mellomlaks (3-7kg) og 84 storlaks (>7kg)
Gjenutsatt: 
25 smålaks, 23 mellomlaks, 7 storlaks
Det ble vel en middels sesong: 2332,8 kg(inkl C&R). Sesongen var jo som kjent ganske så spesiell med lite vann i elva gjennom store deler av sesongen(med veldig lite vann gjennom juli måned i hovedsak).
Snittvekt på 5,16kg på avliva laks er vel og verdt å nevne.
20,5% av laksene var i kategorien storlaks(>7kg).

Største laks iår ble fisket 21 juni. Kenneth Seldal fikk en flott laks på 13,7kg på Sone 2. Masse gratulasjoner til han.
241 skjellprøver innlevert(58,9%). Hvorav 1 er mistanke om oppdrettslaks(hadde tydelig tegn).
Har vel forøvrig ikke hørt om hverken fangst eller observasjoner av pukkellaks iår. Bra!

Så nå blir neste happening gytefisktelling senere i høst. Blir veldig spennende å få resultatet der og, som vanlig.