Litt om reguleringen

Flørli-kraftverk, litt historie og om konsesjoner.

Espedalselva er jo som de fleste kjenner til et regulert vassdrag hvor deler av nedbørsfeltet er demmet opp og ledet over mot Flørli.

Det gamle kraftverket ble forsynt med vann gjennom en rørgate som er godt synlig i terrenget. Først ble det bygget et rør ned langs fjellsiden, men dette ble senere utvidet til to rør slik som er gjenværende i dag. Langs rørgaten går det en tretrapp som med sine 4444 trappetrinn sies å være verdens lengste, samt en kabelbane. Stigningen er på 740 meter.Kraftverket i Flørli  startet produksjonen i 1918 og en ny kraftstasjon innsprengt i fjellet erstattet den gamle stasjonen i 1999. Kraftverket ble bygget for å gi kraft til et planlagt smelteverk i Lysefjorden. Planene ble imidlertid ikke realisert. Istedet inngikk kraftselskapet en 10 års leiekontrakt med Stavanger Elektrisitetsverk som så kjøpte kraftverket ved leietidens utløp.

Den gamle kraftverksbygningen er bygget i karakteristisk jugendstil. Målene på bygget er omtrent 80 meter lang og 9 meter bred. Innvendig er det største rommet som inneholdt turbinene med en takhøyde på 12 meter.

Kraftverket eies av Lyse Energi.

Store Flørlivatn er inntaksmagasinet for kraftverket. I tillegg er Hogganvatn, Øvre Flørlivatn og Vassleia tilhørende nedbørsfeltet, og det er Vassleia som ble demmet opp og ledet bort fra Espedals vassdraget som direkte berørte oss i Espedal.

Den gamle stasjonen samt rørgaten ned langs fjellsiden står der fortsatt. Langs rørgaten går det en tretrapp med 4444 trappetrinn. Det gamle kraftverket blir i dag brukt til utstillingslokale og kafe.

Her er et hefte som er skrevet om utbyggingen, Flørli kraftverk, om damprosjekter på høyfjellet – historikk, utfordringer og erfaringer.

Konsesjonsavtaler ifbm Flørli Kraftverk.

Koncession fra 1917 Utbyggingen av Flørli Kraft og Elektrosmelteverk

Konsesjon fra 1942 Overføring av Vassleia

Konsesjon fra 1954 Fornyelse av konsesjon

Konsesjon fra 1999 Oppgradering av Flørli kraftstasjon

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022

Espedal Elveeigarlag SA © 2021 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2022
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn