Info om Elveguiden

Elveguiden fungerer som annonseringsplass for kortsalg for de valdene som ønsker å bruke dette.
Hvert Vald har nå sin side for informasjon og bilder.

Elveguiden Laksebørs er den nye siden for fangstrapportering.
Mer og bedre informasjon og statistikk osv som oppdateres like raskt som fiskerne registrerer sine fangster.

Man må registrere seg som ny fisker hos Elveguiden for å kunne ha tilgang til disse sidene.
Men ønsker dere å fiske i andre elver så gjelder samme konto på alle elvene som ligger under Elveguiden. Litt praktisk for flere av fiskerne vil jeg tro.

For å kjøpe fiskekort(og for senere skrive ut disse evt) logger man inn på https://elveguiden.no/no/login . Da er du innlogget på Elveguiden.
Så velger man videre i menyene hva man ønsker.

På Youtube har Elveguiden egen kanal, med endel informasjon og tips. Bl.a hvordan man kjøper fiskekort, hvordan man registrerer fangst m.m.
Sjekk ut her.

Det finnes og egen app for mobil til både Iphone og Android.
Denne anbefales.
Søk opp “Elveguiden” i din app-butikk.