De 4 viktige

4 huskeregler før fiske!

1. Espedalskortet, obligatorisk for alle som skal fiske.

2. Fiskekort / Elektronisk eller papir.

3: Desinfisering av utstyr. Gjøres på selvbetjeningsstasjon på Helle. Like ved brua. Forklaring på oppslag på tavlen og i postkasse der.
(inkludert i Espedalskortet)).

4. Betalt statens fiskeravgift(kvittering skal alltid medbringes under fiske). Les mer og kjøp her: Link

Fiskesesongen er: 01. juni -> 31. august.
All fiske er fredet mandag, tirsdag, onsdag.
Forøvrig er sjøørret totalfredet i vassdraget.


1: Om Espedalskortet

Espedalskortet er obligatorisk for å kunne fiske i Espedalselva.
Kortet er personlig og må kjøpes av Fiskeren, slik at registreringen blir korrekt.
Kjøpes som et engangskjøp før fiske begynner, og er gyldig ut sesongen.
Kjøpes på forsiden til Espedalselva inne på Elveguiden.

2: Om Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes online på Elveguiden.no for enkelte vald, eller hos grunneier.
Fiskekort, elektronisk eller papir skal alltid tas med under fiske. Evt faktura på betalt fiske fra grunneier.

3: Om Desinfisering av fiskeutstyr

For å gjøre administreringen enkel og minimum av diskusjoner er følgende bestemt.

ALLE SKAL desinfisere utstyret sitt før bruk HVER sesong.
Dette har med at vi må kunne følge opp hvem som har utført dette i ettertid.

Gjelder alt av utstyr som kommer i kontakt med vann slik som vadere, sko, stenger, sneller, håver, klepp, fiskeskrin, kroker, etc.
Vi bruker Virocid som er et anerkjent produkt for desinfisering.
Virocid er nøytralt og påvirker ikke metaller, betong, glass, tre, plast eller gummi. Virocid er testet ved Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet, og er godkjent av legemiddelverket til bruk i akvakulturanlegg.
Les HMS Datablad.

Desinfisering foregår i Helle-krossen. Dette er en selvbetjeningsløsning.
Følg instruksjonene i postkasse-1 som henger på enden av kildesorteringstasjonen ved den store blå tønna.  

Etter man har gjennomført desinfiseringen trenger man ikke gjenta behandling uten at man har vært å fisket i andre elver i mellomtiden. Er så tilfelle må man desinfisere på ny. 

Les instruksjonene ved desinfiseringsstasjon, hvordan man kvitterer for utført desinfisering.

4: Om Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Fisketrygdavgift (husk å ha med kvittering under fiske) Kan kjøpes/betales hos Miljødirektoratet her.


Statsforvalteren Rogaland, Fiske i vassdrag

Fylkesmannen i Rogaland har på sin side informasjon rundt regler som gjelder for fiske i vassdrag.
Bl.a info rundt regelverk om minstemål, vinterstøing, tillatte fiskeredskap, levende agn m.m. Les mer her: Link.


Statsforvalteren Rogaland, ang bruk av stang og handsnøre i sjø

Fylkesmannen har nylig kommet med litt oppdatert info ang bruk av stang og handsnøre i sjø.
For de av dere som fisker i Høgsfjorden og forsåvidt andre steder i sjø er det viktig å kjenne til dette.
Link til Fylkesmannens side her : Link


Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn