De 3 viktige

3 huskeregler før fiske!

1. Betalt fiskeravgift.

2. Desinfisering av utstyr. Gjøres på selvbetjeningsstasjon på Helle. Like ved brua. Forklaring i postkasse der.

3. Fiskekort / Elektronisk eller papir.

Dersom kontroll og ett av disse kravene ikke imøtekommes, vil fiskeren bli bedt om å forlate elven.
Fiskesesongen er: 01. juni -> 31. august.

All fiske er fredet mandag, tirsdag, onsdag.
Forøvrig er sjøørret totalfredet i vassdraget.


1: Om Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Fisketrygdavgift (husk å ha med kvittering) Kan kjøpes/betales hos Miljødirektoratet her.

2: Om Desinfisering av fiskeutstyr

For å gjøre administreringen enkel og minimum av diskusjoner er følgende bestemt.

ALLE SKAL desinfisere utstyret sitt før bruk HVER sesong.
Dette har med at vi må kunne følge opp hvem som har utført dette i ettertid.

Gjelder alt av utstyr som kommer i kontakt med vann slik som vadere, sko, stenger, sneller, håver, klepp, fiskeskrin, kroker, etc.
Vi bruker Virocid som er et anerkjent produkt for desinfisering.
Virocid er nøytralt og påvirker ikke metaller, betong, glass, tre, plast eller gummi. Virocid er testet ved Universitetet i Bergen og Veterinærinstituttet, og er godkjent av legemiddelverket til bruk i akvakulturanlegg.
Les HMS Datablad.

Desinfisering foregår i Helle-krossen. Dette er en selvbetjeningsløsning.
Følg instruksjonene i postkasse-1 som henger på enden av kildesorteringstasjonen ved den store blå tønna.  

Etter man har gjennomført desinfiseringen trenger man ikke gjenta behandling uten at man har vært å fisket i andre elver i mellomtiden. Er så tilfelle må man desinfisere på ny. 

Pris: 100,- kr for første desinfisering. Gratis ved senere desinfiseringer.

Vi bruker Vipps, som er en veldig enkel måte å betale med mobilen på:
Pr 23 juli er det ny måte å betale på. Velg “Kjøp og Betal”, søk opp Espedalselva Elveeierlag(eller bruk #571328).
Velg fra menyen, fyll ut de påkrevde feltene, og betal.
OBS-OBS:
Husk å legge til Fiskerens fulle navn og kontaktinfo i feltene som må fylles ut.
Altfor ofte betaler noen andre enn fiskeren selv, og vi må etterlyse info…
Har også fått Paypal, som kun ved å scanne en QR-kode(eller skrive manuelt..) raskt kan foreta betaling på denne måten.

Alternativ kan man overføre via bank. Merk betaling med fiskerens navn, slik at vi får korrekt navn i listene.

Husk å fylle ut papirkvittering(skriv tydelig) til slutt, og legg i postkassen med hengelås.
Kan være lurt å ta et bilde av kvittering og/eller evt en skjermdump hvis man betaler med Vipps/Paypal/bank. Enklere i ettertid når vi evt må etterspør info.
Når dere betaler elektronisk, så er det veldig ofte en mulighet å skrive en liten tekst-linje som melding. Skriv “desinfisering+fornavn-etternavn ditt”, så er det mye enklere for oss å få registrert korrekt(syndes endel på dette…).

3: Om Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes online på Elveguiden.no for enkelte vald, eller hos grunneier.
Fiskekort, elektronisk eller papir skal alltid tas med under fiske. Evt faktura på betalt fiske fra grunneier.


Fylkesmannen Rogaland, Fiske i vassdrag

Fylkesmannen i Rogaland har på sin side informasjon rundt regler som gjelder for fiske i vassdrag.
Bl.a info rundt regelverk om minstemål, vinterstøing, tillatte fiskeredskap, levende agn m.m. Les mer her: Link.


Fylkesmannen Rogaland, ang bruk av stang og handsnøre i sjø

Fylkesmannen har nylig kommet med litt oppdatert info ang bruk av stang og handsnøre i sjø.
For de av dere som fisker i Høgsfjorden og forsåvidt andre steder i sjø er det viktig å kjenne til dette.
Link til Fylkesmannens side her : Link

[FinalTilesGallery id=’3′]