Skjellprøver / Rapportering

Skjellprøver

Ang skjellprøver har vi over flere år oppfordret til å bedre innlevering av skjellprøver. Innleveringsprosenten har steget hvert år siste årene.
Takk til alle som bidrar, og så håper vi enda fler bidrar.
Alle lakser skal tas skjellprøve av(med unntak av C&R).
Er du i tvil om hvordan: Se guiden her hvordan prøven tas.

Alle rettighetshavere skal ha fått konvolutter før sesongstart. Ta kontakt med rettighetshaver eller styret for konvolutter for skjellprøver. Gi beskjed i god tid hvis dere begynner å gå tomme, så skal dere få flere.
Det skal og ligge konvolutter i postkasse ved desinfiseringsstasjon på Helle.

Skjell er fiskens «ferdsskriver» og gir mye informasjon. Vi kan se hvor gammel fisken er, alder da den gikk ut fra elv, og det er mulig å beregne fiskens lengde ved ulik alder. Skjellesing er den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks. Skjellprøver kan også brukes til å gjøre genetiske analyser.
Her er en oversikt med info som kan leses ut fra skjellprøvene. Link

Analysene fra Espedalselva gjøres av Rådgivende Biloger.
Rapportene våre ligger her: Link

Tips: Skriver du navnet ditt på skjellprøvekonvolutten så blir prøven mrk. med navn i rapporten vi får.


Fangstrapportering

Alle som fisker i elven er pålagt å rapportere fangsten. Dette gjelder både laks og sjøørret, og nå også pukkellaks(f.o.m 2019). 
Du kan lese mer på MD sine sider hvilke plikter du som fisker har i forhold til fangstrapportering. Link

Vi bruker Laksebørs hos Elveguiden.no som fangstregistreringssystem.
Man oppretter en profil på disse sidene, som man bruker i registreringen.


Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn