Skjellprøver / Rapportering

Skjellprøver

Ang skjellprøver har vi over flere år oppfordret til å bedre innlevering av skjellprøver. Innleveringsprosenten har steget hvert år siste årene.
Målet er å greie enda bedre enn dette.
Alle lakser skal tas skjellprøve av(med unntak av C&R).
Alle rettighetshavere skal ha fått konvolutter før sesongstart. Ta kontakt med rettighetshaver eller styret for konvolutter for skjellprøver. Gi beskjed i god tid hvis dere begynner å gå tomme, så skal dere få flere.
Det skal og ligge konvolutter i postkasse ved desinfiseringsstasjon på Helle.

Skjell er fiskens «ferdsskriver» og gir mye informasjon. Vi kan se hvor gammel fisken er, alder da den gikk ut fra elv, og det er mulig å beregne fiskens lengde ved ulik alder. Skjellesing er den enkleste metoden for å skille villaks og rømt oppdrettslaks. Skjellprøver kan også brukes til å gjøre genetiske analyser.
Her er en oversikt med info som kan leses ut fra skjellprøvene. Link

Analysene fra Espedalselva gjøres av Rådgivende Biloger.
Rapportene våre ligger her: Link


Fangstrapportering

Alle som fisker i elven er pålagt å rapportere fangsten. Dette gjelder både laks og sjøørret, og nå også pukkellaks(f.o.m 2019). 
Du kan lese mer på MD sine sider hvilke plikter du som fisker har i forhold til fangstrapportering. Link

Vi bruker Laksebørs hos Elveguiden.no som fangstregistreringssystem.
Man oppretter en profil på disse sidene, som man bruker i registreringen.