Om Espedalselva

Espedalselva har sin lokalitet i Forsand kommune, Rogaland & renner ut blant mektige fjell til Høgsfjorden, ved Helle.
Elven har to løp ovenfor Espedalsvatnet, fra vinddalen og fra røssdalen. Fra Espedalsvatnet renner elva nedover dalen med mange fine fiskeplasser, med alt fra stille fine høler, mindre fosser til mer strie partier.
Mange av sonene har gode fiskeplasser nesten uansett vannstand.
Elva fører laks og sjøørret. Sjøørreten er fredet.
I Espedalsvatnet er det også røye.

Sesongen varer fra 1.Juni til 31.Aug. Fiske er fredet mandag, tirsdag, onsdag.
Fiskekort kjøpes på Elveguiden.no, eller ved å ta kontakt med den lokale grunneieren.
Se mer informasjon om soner og grunneiere i menyen om Fiske.

Interessert i å lese mer om fangst og lignende i Espedalselva.
På denne siden kan du lete frem Espedalselva å finne resultatene fra 1992 og frem til idag.

I lakseregisteret ligger “status” på Espedalselva. Her finner man gytebestandsmål, og om dette er nådd, bestandstilstand samt litt fakta/info om elva.

Uni Miljø gjorde i 2014 en viktig jobb med Habitatkartlegging av Espedalselva. Grundig dokumentasjon om tilstanden i elva. Forslag til tiltak for å bedre forholdene m.m.

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn