Fiskeregler for Espedalselva

 1. Generelt gjelder offentlige fiskeregler i elva, med disse lokale tilleggsbestemmelser.
 2. Sjøørret er totalfredet og skal settes levende tilbake i elva. Husk å rapportere fangstene på fangstrapporteringsystemet.
 3. All fangst skal rapporteres inn på online fangstrapporteringssystem.
  Normalt, senest samme dag.
 4. Skjellprøver skal tas av all fangst. Grunneiere skal ha skjellprøvekonvolutter, eller så finner man disse ved desinfiseringsstasjon på Helle.
 5. Fiske tillatt torsdag 00:00 t.o.m søndag 23:59(endringer kan skje f.eks ved midtsesongevaluering).
 6. Respekter gjeldende sonegrenser. Ved spørsmål, kontakt grunneier eller styret.
 7. Sesongkort og døgnkort er personlig og kan ikke benyttes av andre. Unntak for bedriftskort. Generelt gjelder at den som starter fisket på døgnet kan fiske dette døgnet.
 8. Espedalskortet er obligatorisk, og skal kjøpes før fisket starter. Ungdom under 18 er unntatt.
 9. Barn u/16 år i følge med foresatt kan fiske sammen med foresatt, med opplæringsfiske og fremming av fiskeinteresse som formål. Men kun 1 stang i elva om gangen, og at det fiskes på samme fangstkvote som foresatt. 
 10. Alt fiskeutstyr som har/vil få kontakt med vann skal være desinfisert FØR fisket starter. Desinfiseringsstasjon i Elveeigarlagets regi skal brukes, og utføres ihht info ved stasjon.
 11. Kroking av fisk er ikke tillatt. Er man uheldig så skal laksen settes utpå igjen uansett. Ingen diskusjon her. Blir man tatt for bevisst å prøve å kroke fisk kan grunneier eller styret ekskludere denne fiskeren for fremtidig fiske i Espedalselva.
  Definisjon på kroking/rykking:
  Krok som sitter fast i fisk bak en loddrett linje i bakre kant av gjellelokk er å anse som kroking/rykking og dermed forbudt. Disse laksene skal settes tilbake i elva mest mulig uskadd.
 12. Døgnkvoten er personlig, og er 2 laks pr. fisker, uavhengig av antall kort fisker har. Er en fisk skadet eller man er i tvil, skal den fanges på land og telles med i døgnkvote. Fisket SKAL opphøre straks fisk nr 2 er på land.
 13. Regel om bevegelig fiske skal praktiseres. Max 20 minutt fiske fra samme plass, og respekter motfiske.
 14. Det vil bli gjennomført midtsesongevaluering. Endring kan bli iverksatt, f.eks døgnkvote / dager kan endres m.m.
 15. Ang fiske i Espedalsvatnet, er det tillatt med fiske med stang/handsnøre 01 april – 31 mai til annen fisk enn laks/sjøørret. Utenom sesong skal laks/sjøørret settes ut igjen mest mulig uskadet. Røye skal også rapporteres på fangstrapportskjema. Oter ikke tillatt.
 16. Vis hensyn. Ikke gå over dyrka mark. Gå rundt, eller bruk stier der det er tilgjengelig.
 17. Ikke forsøple naturen! Rydd opp etter deg.
 18. Det innføres stenging av fisket i elva når vannføring stabiliseres og viser nedadgående trend under 2,3 m3/s. For åpning igjen så må vi ha en stigning på 0,5 m3/s over stengningsnivå.
  Dvs 2,8 m3/s (dette pkt gjelder ikke for Espedalsvatnet).

Godkjent i årsmøte, 2021