Fiskeregler for Espedalselva

 1. Brudd på regler vil medføre utestengelse fra fiske i Espedalselva.
  F.eks manglende Espedalskort/desinfisering før fisket begynner vil medføre utestengelse resten av sesongen + påfølgende sesong.
 2. Generelt gjelder offentlige fiskeregler i elva, med disse lokale tilleggsbestemmelser.
 3. Espedalskortet er obligatorisk, og skal kjøpes FØR fisket starter. Ungdom under 18 er unntatt.
 4. Alt fiskeutstyr som har/vil få kontakt med vann skal være desinfisert FØR fisket starter. Desinfiseringsstasjon i Elveeigarlagets regi skal brukes, og utføres ihht info ved stasjon.
 5. Døgnkvoten er personlig, og er 1 laks pr. fisker, uavhengig av antall kort fisker har. Er en fisk skadet eller man er i tvil, skal den fanges på land og telles med i døgnkvote. Fisket SKAL opphøre straks fisk nr 1 er på land eller satt ut.
 6. Skjellprøver skal tas av all fangst. Grunneiere skal ha skjellprøvekonvolutter, eller så finner man disse ved desinfiseringsstasjon på Helle.
 7. Fiske tillatt Torsdag 00:00 t.o.m Søndag 23:59(endringer kan skje f.eks ved midtsesongevaluering).
 8. Sjøørret er totalfredet og skal settes levende tilbake i elva. Husk å rapportere fangstene på fangstrapporteringsystemet.
 9. All fangst skal rapporteres inn på online fangstrapporteringssystem. Normalt, senest samme dag.
 10. Barn u/16 år i følge med voksen kan fiske sammen under oppsyn, med opplæringsfiske og fremming av fiskeinteresse som formål. Inntil 2 stenger i elva samtidig, og at det fiskes på samme fangstkvote som den voksne.
 11. Sesongkort og døgnkort er personlig og kan ikke benyttes av andre. Unntak for bedriftskort. Generelt gjelder at den som starter fisket på døgnet kan fiske dette døgnet.
 12. Kroking av fisk er ikke tillatt. Er man uheldig så skal laksen settes utpå igjen uansett. Ingen diskusjon her. Blir man tatt for bevisst å prøve å kroke fisk kan grunneier eller styret ekskludere denne fiskeren for fremtidig fiske i Espedalselva.
  Note: Definisjon på kroking/rykking: Krok som sitter fast i fisk bak en loddrett linje i bakre kant av gjellelokk er å anse som kroking/rykking og dermed forbudt. Disse laksene skal settes tilbake i elva mest mulig uskadd.
 13. Regel om bevegelig fiske skal praktiseres. Max 20 minutt fiske fra samme plass, og respekter motfiske.
 14. Det vil bli gjennomført midtsesongevaluering. Endring kan bli iverksatt på kort varsel, f.eks døgnkvote / dager, ihht «Plan for forhåndsavtalte tiltak»
 15. Det innføres stenging av fisket i elva når vannføring viser nedadgående trend under 2,3 m3/s.
  For åpning igjen så må vi se en stigende trend som tilsier stabil vannføring over 2,8m3. Styret informerer.
  Note: (dette pkt gjelder ikke for Espedalsvatnet)
 16. Ang fiske i Espedalsvatnet, er det tillatt med fiske med stang/handsnøre
  01 april – 31 mai til annen fisk enn laks/sjøørret. Utenom sesong skal laks/sjøørret settes ut igjen mest mulig uskadet. Røye skal også rapporteres på fangstrapportskjema. Oter ikke tillatt.
 17. Respekter gjeldende sonegrenser. Ved spørsmål, kontakt grunneier eller styret.
 18. Vis hensyn. Ikke gå over dyrka mark. Gå rundt, eller bruk stier der det er tilgjengelig.
 19. Ikke forsøple naturen! Rydd opp etter deg.

Sist revidert, mars 2024

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn