Gytefisktelling 2019

Då er drivtellingen i elva gjennomført for iår(30/31 okt).
Foreløpige tall er:
229 smålaks, 425 mellomlaks og 76 storlaks var resultatet av tellingen. Totalt 760 stk i elva.
1 moden oppdrettsho ble tatt ut, og en umoden oppdrettstert observert.

I tillegg ble det telt 411 sjøørret.

Ang parkering langs elva

Kommer klager jevnlig fra NCC sine sjåfører på vettalaus parkering av biler langs veien.

De få møteplassene som de har til å bruke for å passere hverandre må ikke brukes/okkuperes av fiskere. De kjører 50 tonns vogntog fra 06:30 og ofte frem til 20:00 om kveldene. Da kan fort farlige situasjoner oppstå.

VIS HENSYN, og parker bilene på andre plasser enn de få møteplassene de har til rådighet… 
Snakk med grunneier om steder å parkere hvis du ikke finner.

Støttemedlemskap?

Vil du bli Støttemedlem ?

Hvis du vil støtte Elveeigarlaget vårt i arbeidet som vi gjør i elva, så har vi nå åpnet for muligheten for dette.

Vi tenker på at det gjerne er tidligere rettighetshavere som fortsatt vil være interesserte i å støtte oss, og kanskje håper vi det er noen kjente fiskere som trives i elva og vil støtte oss litt med et bidrag.
Men selvsagt åpent for hvemsomhelst.
Støttemedlemskapet gir deg også tilgang til å være med på evt medlemsmøter / temakvelder som arrangeres.

Send oss en epost med navn/adresse så sender vi ut innmeldingsinfo.

Pris: 150,- pr år. 

Gytefisktelling 2018

Gytefisktelling 2018

Da har det vært gytefisktelling i Espedalselva.
7 nov var Uni Research Miljø påplass og foretok telling.

Vi var selvsagt veldig spente på hva resultatet ville bli, iår som tidligere. Sesongen har jo vært ganske spesiell med periodevis liten vannføring.
Resultatet iår ble totalt 1057 laks, av disse 338 smålaks, 524 mellomlaks, 195 storlaks.
I tillegg ble det telt 223 sjøørret.

I forhold til å oppnå gytebestandsmålet så er resultatet veldig bra. 

Oppsummert viser tellingen tilnærmet likt som ifjor mtp antall. Men sett sammen med fangstene så ser vi at samlet innsig til elva viser noe nedgang iår sammenlignet med foregående år. 

Sesongen 2018

Litt tall etter årets sesong(2018)

Er vel endel som kanskje har ventet litt på disse, så her er noen tall fra årets sesong(2018).

Årets fangst: 
Avlivet: 
76 smålaks (<3kg), 250 mellomlaks (3-7kg) og 84 storlaks (>7kg)
Gjenutsatt: 
25 smålaks, 23 mellomlaks, 7 storlaks
Det ble vel en middels sesong: 2332,8 kg(inkl C&R). Sesongen var jo som kjent ganske så spesiell med lite vann i elva gjennom store deler av sesongen(med veldig lite vann gjennom juli måned i hovedsak).
Snittvekt på 5,16kg på avliva laks er vel og verdt å nevne.
20,5% av laksene var i kategorien storlaks(>7kg).

Største laks iår ble fisket 21 juni. Kenneth Seldal fikk en flott laks på 13,7kg på Sone 2. Masse gratulasjoner til han.
241 skjellprøver innlevert(58,9%). Hvorav 1 er mistanke om oppdrettslaks(hadde tydelig tegn).
Har vel forøvrig ikke hørt om hverken fangst eller observasjoner av pukkellaks iår. Bra!

Så nå blir neste happening gytefisktelling senere i høst. Blir veldig spennende å få resultatet der og, som vanlig.