Espedalskortet

Om Espedalskortet

Alle fiskere over 18 år som skal fiske i Espedalselva sesongen 2021 må ha kjøpt Espedalskortet før fiske kan startes, og er gyldig hele sesongen.
Espedalskortet er en registrering for å ha oversikt over alle som fisker i Espedalselva gjennom sesongen, og for å imøtekomme krav fra myndighetene for å kartlegge fisketrykket i vassdraget.

Inntektene som kommer inn fra Espedalskortet går direkte til å drifte desinfiseringstasjonen, fiskeoppsyn, tilrettelegging, kultivering og rekrutteringsarbeid i elva. 
Kortet erstatter den tidligere desinfiseringsavgiften, og skal kun betales en gang pr sesong.

I tillegg har Elveguiden videreutviklet funksjonaliteten i samarbeid med Statsforvalteren for å få et mer korrekt tall på fisketrykk.
Dette innebærer at alle fiskerene som har kjøpt Espedalskortet vil få tilsendt et spørreskjema ved sesongslutt med noen få enkle spørsmål.
2 enkle spørsmål, om du har levert fangstrapporter på all fangst, samt hvor mange fiskedøgn du har på døgn/uke/sesongkort.
Så det kan være lurt å notere ned fiskedagene sine underveis i sesongen for at disse tallene blir mest mulig korrekt.

THE ESPEDALSCARD NEEDS ONLY TO BE PURCHASED ONE TIME PR SEASON PR ANGLER.
USE OF DISINFECTION-EQUIMENT AT HELLE INCLUDED, free of charge. 
But read and follow instructions at Helle for delivery of receipt/confirmation every time you disinfect your equipment.

Direktelink til å kjøpe Espedalskortet: Link

Hos Elveguiden kan du lese mer om Elvekortet og bakgrunnen for dette.

Espedal Elveeigarlag SA © 2021 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2022
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn