Generelle bestemmelser


Ang Parkering.
Ang parkering langsmed FV491. Man skal ikke blokkere vei og/eller møteplasser eller på annen måte hindre trafikk langsmed veien. Store lastebiler med sand som kjører trenger disse møteplassene som er.
Skal du parkere ved Nedre Espedals broen, er det viktig at du parkerer på HØYRE side når du kommer opp grunnet bussen !

Langs elva:
Gå ikke over dyrka mark, gå langsmed kantene. Bruk stier der det er dette tilgjengelig.
Ta med fiskesene, markbokser og annet søppel etter deg.
Ta gjerne med annet også hvis du finner. Så er det mye triveligere for alle.
Husk båndtvang om du har med hund. Beitedyr går mange steder fritt langs elva, så respekter dette, og vis hensyn!

Om uforutsette hendelser:
Skulle uforutsette hendelser skje, hendelser utenfor Espedalselvas kontroll, lav vannstand/flom/lavt innsig av laks, evt som følge av midtsesongevaluering e.l som medfører endring i fiskebetingelser og i verste fall stenging av elva så vil ingen refusjon av foretatte kjøp bli gitt. 
Ved evt utvidelse av fiske har heller ikke sesongkortinnehavere automatisk kort på ekstra-dagene. Det må avklares med grunneier evt.
Kortselger/Espedal Elveeigarlag er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle endringer og kjøpte kort refunderes ikke.
Videresalg av kort er ikke tillatt. 

Før fiske starter:
Du aksepterer ved kjøp samtidig å følge Espedalselva`s felles regler for fiske.
Disse skal alle kjenne til!

Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn