Korona / Covid19

Informasjon ang Korona viruset:

Vi forholder oss i hovedsak til retningslinjene om reiseråd som gis fra myndighetene.
Anbefalinger og regelverk endres jevnlig. Så viktig å holde seg oppdatert.
Styret vil presisere at kortkjøp er på egen risiko, at gjeldende regler om at kort er personlig og ikke kan overdras, eller refunderes gjelder!
For fiskekort kjøpt direkte av grunneier, så må dette bli en sak mellom fisker og grunneier.


Norske Lakselver har laget en veileder som på en lettfattelig måte lister opp de generelle kjørereglene mtp Koronaviruset.
Hvis alle følger disse så får vi alle forhåpentlig smittefrie og hyggelige fiskeopplevelser i elva. Les disse her.


English:

In general, we follow the advices given from government.
The boards will clarify that card purchases are at your own risk, and that the current rules that cards are personal and cannot be transferred or refunded still apply!
For fishing licences bought directly from landowner, this is a case between the fishermen and the landowner.
Note: If you are coming to Norway from another country, special quarantine rules may apply.
Please check which rules that apply, travelling to Norway from your country.


Espedal Elveeigarlag SA © 2024 -  org.nr: 920 477 828, Forsand i Sandnes kommune
Internettstedet er utviklet av BKL © 2024
Innlogging for rettighetshavere: Logg inn